Účtování příplatků k letenkám je v rozporu se zákonem

Tisková zpráva SOS a GARDE-EPS ze dne 21. srpna 2006
Praxe leteckých společností, která spočívá v rozdělování skutečné ceny letu mezi vlastní cenu letenky a dodatečné „servisní“ poplatky představuje dle názoru právníků programu GARDE Ekologického právního servisu (EPS) a Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) porušení zákona o ochraně spotřebitele i obchodního zákoníku. Právníci GARDE-EPS se společně s SOS obrátili na společnost České aerolinie, jakožto člena aliance leteckých společností Skyteam, s výzvou ke zdržení se protiprávního jednání.

 

 

Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje informovat o ceně způsobem, který vzbuzuje zdání, že cena je nižší než ve skutečnosti nebo že v ceně jsou zahrnuty služby, které se ve skutečnosti platí zvlášť. V rozporu s tímto zákazem je tedy účtování poplatků představující úhradu "služeb", které tvoří nedílnou součást hlavní služby - tedy letu - a nejsou ovlivnitelné volbou cestujícího. Obdobného charakteru jsou servisní poplatky, které zvyšují cenu každé letenky o konstantní částku bez udání důvodu, pro který jsou placeny. České aerolinie, největší domácí letecká společnost, si při nákupu každé letenky účtuje servisní poplatek ve výši 400 Kč v případě nákupu letenky on-line a 800 Kč při nákupu na prodejně. Ceny letenek však inzeruje bez zmíněného poplatku.

Právník GARDE-EPS Filip Gregor k tomu uvádí: "Účtování dodatečných poplatků, které jsou bezdůvodně vyčleněny ze základní ceny zboží či služby, je v rozporu s platnou českou právní úpravou i judikaturou. V zahraničí se již soudy vyjádřily i konkrétně k servisním poplatkům účtovaným k letenkám a konstatovaly jejich protiprávnost."

Tisková mluvčí SOS Ivana Picková dále dodává: „Nabízet zboží či služby za cenu, za kterou je není možné reálně zakoupit, je vůči spotřebitelům nefér. A ani poznámka pod čarou s dílčím vysvětlením to nezachrání. Informace o ceně musí být pro spotřebitele konečná. Podobná protiprávní praxe je navíc velice nebezpečná a může vést k jejímu rozšíření i do jiných oblastí trhu, jako jsme tomu svědky například u prodeje cestovních zájezdů.“

V případě, že se SOS a EPS nepodaří smírnou cestou přimět letecké společnosti v České republice ke zrušení těchto poplatků, hodlají předložit otázku legálnosti jednotlivých účtovaných poplatku k rozhodnutí soudu.

 

Článek převzatý z www.spotrebitele.info ze dne 22.08.2006