PŘÍLOHA B
SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘĺ PODLÉHAJĺ PROVOZNĺM OMEZENĺM VE SPOLEČENSTVÍ (1)  

 

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, Jak je
uvedeno na Jeho osvědčení leteckého dopravce
(AOL) (a jeho obchodní
jméno, pokud Je odlišné)

Číslo osvědčení
leteckého provozovatele (AOL)

Označení ICAO

Stát provozovatele

Typ letadla

Poznávací značka/značky
a případně výrobní číslo/a

Stát zápisu letadla do
rejstříku

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

52-ADT

Bangladéš

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Súdán

Celý letadlový park
výjimkou: IL-76

Celý letadlový park
s výjimkou: ST-EWX
(výrobní čís‘o
1013409282)

Súdán

Hewa Bora Airways (HBA) (1)

41 6/dac/tc/sec/
087/2005

ALX

Konžská demokratická republika (KDR)

Celý letadlový park s výjimkou: L-l0l

Celý letadlový park s výjimkou: 9Q-CHC
(výrobní číslo 19 3H-
1209)

Konžská demokratická republika
(KDR)

(1) Hewa Bora Airways má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropském společenství pouze konkrétní uvedená letadla.

(l) Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.